Werkwijze

Inzichten in uw chronische pijn op een begrijpelijke en duidelijke manier

Ik zoek samen met u naar alle factoren die tot uw klachten hebben geleid en deze in stand houden. Dit kunnen lichamelijke, psychische en sociale factoren zijn, meestal een combinatie hiervan. Ik streef naar herkenning, erkenning en grip ten aanzien van de mogelijkheden en kwetsbaarheden van uw eigen lichaam en geest. U krijgt inzicht in eigen gedrag, keuzes en de consequenties hiervan. Dit resulteert in verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn!

En ik ben ervan overtuigd dat dit start met het begrijpen hoe pijn werkt. Vaak zijn de achtergronden van de chronische pijn nog niet bekend. Pijnzorg Actief biedt inzichten op een begrijpelijke en duidelijke manier. Hiermee krijgt u inzicht in het belang van psychosociale zorg bij chronische pijn.

Aangezien de complexe chronische pijnpatiënt vaak tevens kwetsbaarheden of negatieve ervaringen heeft op het gebied van psyche en persoonlijkheid worden veiligheid en vertrouwen binnen de behandelrelatie als basisprincipe gehanteerd. Indien nodig zal ik doorverwijzen naar specialistische hulpverlening. Chronische pijn vereist een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze waarbij verschillende specialisten zijn betrokken zoals een psycholoog en/of fysiotherapeut. 

Verpleegkundig pijnspreekuur biedt een mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de aandoening, behandeling en tot het krijgen van ondersteuning in de verwerking/omgaan met de ziekte. Het levert een bijdrage aan de continuïteit van de voorlichting en behandeling van uw pijnklachten. Pijnzorg Actief heeft specifieke aandacht voor uw huidige of verwachte zorgvraag ten aanzien van uw lichamelijke stoornissen, functionele beperkingen en sociale problemen. Het doel is de kwaliteit van zorg en kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Pijnzorg Actief biedt kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn.

De behandeling bestaat uit:

werkwijze pijnzorg actief behandeling begeleiding pijneducatie

 • Het biopsychosociale model (niet alleen aandacht voor medische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor de pijn en het genezingsproces)
 • Bewustwording van vermijdingsstrategieën
 • Motivational Interviewing
 • Pijneducatie en inzicht geven in de pijn
 • Exposuretechnieken (techniek om de angst voor de pijn te verminderen)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)/ mindfulness
 • Doelen leren stellen
 • Psychologische flexibiliteit inbouwen
 • Leven volgens eigen waarden
 • Belastbaarheidsproblematiek
 • Terugvalpreventie

Pijnzorg Actief werkt zoveel mogelijk aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor behandeling en het tot rust brengen van het pijnsysteem. U leert zelf invloed uit te oefenen op de pijn.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat u weer grip krijgt op uw eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.

Dit wordt gedaan door te kijken naar wat nodig is. U volgt behandelingen op maat die afgestemd zijn op uw individuele behoeften.

Op basis van een intakegesprek van een uur wordt in overleg met u een behandelplan samengesteld. Pijnzorg Actief biedt een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening. Vaak is binnen 4 à 5 bijeenkomsten van een uur al positief resultaat merkbaar. De behandelingen volgen elkaar op in intervallen van 1 week. Soms worden er (indien noodzakelijk, c.q. gewenst) follow-up behandelingen ingepland met lange tijdsintervallen voor eerst een maand, 3 maanden, 6 maanden en een jaar.

Tussendoor hebben we contact via de mail. Ook ontvangt u veel informatie, inspiratie en oefeningen om zelfstandig terug te kunnen vallen op de ervaringen uit de behandelmethode. Er zal veel zorg worden besteed aan de toekomst, want hoe dan ook zullen er weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Dan hebt u de ‘tools’ binnen handbereik om deze nare ervaringen het hoofd te bieden en te blijven handelen naar uw waarden.